ساحـــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــــــــــم عاشق:در لحظه آمدنت چشمان منتظرم به آسمان خیره می شود پروانه ها در مسیر آمدنت پلی از رنگین کمان می زنند و گلهای یاس تمام عطرشان را به سویت روانه می کنند ستاره ها سنگفرش قدمهای مهربانت می شوند و همه دنیا گویی ارام می گیرد. برای تمام سالهای دلتنگی اشک می ریزم و از شوق امدنت انگار دوباره متولد می شوم.......... با صدای بی صدا میخوانم تورا............ http://sahel-gham.mihanblog.com 2019-04-20T01:49:14+01:00 text/html 2019-04-15T10:15:41+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on منتظرم...برگرد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/232 <span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،محبوب من، نزدم بدو</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا بچینم، بوسه ناب</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا که نمونیم، دیگه خواب</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا دیگه، بونه نباشه</span><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">&nbsp;</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تاتکیه، تو خونه باشه</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،عطرتن ات را حس کنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،صدای پاتُ حس کنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،تا که تودستی بکشی روی موهام</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم ،اسم تو رو با خدا،یکجا حفظ کنم!!!</span> text/html 2018-12-27T20:01:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on منتظرم بیا http://sahel-gham.mihanblog.com/post/230 <div><font size="3">ضربه به ضربه می زنی زخم به زخم بر دلم</font></div><div><font size="3">موج به موج می خورد بهر غمت به ساحلم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">من همه دردم از جنوم،تو همگانِ بی خیال</font></div><div><font size="3">جمع جهنم و جفا،صف شده در مقابلم</font></div><div><font size="3"><br></font></div><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گیس من از گناه تو گندم آرد گشته شد</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">آه از آن تلألو که تیره شده از تغافلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">هند جگر خواره شدم ،توطئه ساز کائنات</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">چیده شد از چماق تو چهره ی زشتِ پازلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">پوزه ی گرگ بینی و سرخی خون ریخته</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">رد شوی از سرنخ و بند کنی به آغلم!</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">خیمه زدم به خلسه تا وارهم از خساستت</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">وه که نشد زشعر تو ،مصرعی مهر حاصلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">چشم تو در حصار اشک پرده کشیده بر غمم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">ای به فدای گریه ات شانه ی شعرِ نازلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">می تپدت هنوز دل ،نبض من و نیازِ تو</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">فکر نکن ز دردت ای حبس غرور غافلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">غیرت عاشقانه ات قافیه ساز هر قلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">تیر تعصبت بدین مرتبه کرده نائلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">از تو بزرگ می شوم با همه خُرد گشتنم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گشتی و دیده ای که نه، یافت نشد معادلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">شانه بده که شبنم شعر مرا به گُل دهی</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">مژده ی وصل می دهد حافظ هر تفألم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">مرهم زخمهای من یک سر دل صداقت است</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">سهم مرا بده زعشق ،پادشهِ تغزلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">گرچه مرا هزار زخم از تو رسیده ،بازهم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">جز تو نمی رود عجب سمت کسی تمایلم</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">خانه هنوز هم همان خلوت شاعرانه است</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><span style="font-family: is, arial; font-size: 20px;">منتظرم بیا که دل خسته از این تأملم.</span><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"><br style="font-family: is, arial; font-size: 20px; box-sizing: inherit;"> text/html 2018-12-06T08:47:47+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با تشکر از تمام دوستانم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/228 سلام و عرض ادب خدمت شما سروران و عزیزانی ک ۱۰ سال همراه و یار ما بودید و با خوب بد مطالبمان راه امدید و نظر دادید در بهتر کردن سایت خودتون<div>شاید این آخرین مطلبی باشه که میزارم براتون یا شایدم همه مطالبی که من گذاشتم رو&nbsp; پاک کنم که اینجور شاید اصلا منی وجود نداشته یا شایدم بودم و بیشتر مطلب گذاشتم.همه اینا بستگی به کسی داره ک آیا منو بخواد یا نخواد.برام دعا کنید حق من این نبود</div><div>از همه شما ممنونم و سپاسگذار...با موفقیت روز افزون همه شما عزیزان و سروران..امید وارم کسی رنگ غم و جدایی و غصه و دوری و انتظار و این چیزارو نبینید</div> text/html 2018-12-06T08:39:37+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با من حرف بزن http://sahel-gham.mihanblog.com/post/227 <div>بامن خسته کمی راه بیا ،حرف بزن</div><div>می روی دلبرعیارکجا؟حرف بزن</div><div>خاطرم هست که می گفتی ازآن دلتنگی</div><div>عاقبت ساکتی اینگونه چرا؟حرف بزن</div><div>این غزلها همه دربند سرزلف توبود</div><div>خون دل پرشده درقافیه ها،حرف بزن</div><div>بغض برحنجره ام چیره شدو دق کردم</div><div>جان من حوصله کن بادل ما ،حرف بزن</div><div>کردم اندیشه می آیی نشد اینسان شاید</div><div>شدستم یاد من وخاطره ها،حرف بزن</div><div>قامتم گشته کمان چشم به راهت بودم</div><div>دیده مسدود شدم رخ بنما ،حرف بزن</div> text/html 2018-11-25T14:34:08+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلم گرفته ای دوست..هوای گریه با من! http://sahel-gham.mihanblog.com/post/226 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کجا روم که راهی به گلشنی ندانم</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که دیده برگشودم به کنج تنگنا من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من&nbsp;دل</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که تر کنم گلویی به یاد آشنا من</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من</span></font> text/html 2018-11-25T14:31:43+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلم گرفته http://sahel-gham.mihanblog.com/post/225 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست این تنهایی، وای از دست این دل بهانه گیر</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست این لحظه های نفس گیر ،ای خدا بیا و دستهای سردم را بگیر</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">خسته ام ، بازهم دلم گرفته و دل شکسته ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">در حسرت لحظه ای آرامشم ، همان‌ گونه اشک از چشمانم میریزد ودر انتظار طلوعی دوباره ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">همه ی چیز برایم مثل هم است ، طلوع برایم همرنگ غروب است ، گونه هایم پر از اشک شده و عین خیالم نیست ، عادت کرده ام دیگر….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">عادت کرده ام از همنیشینی با غمها ، کسی دلسوز من نیست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">قلبم رنگ تنهایی به خودش گرفته ، دیگر کسی به سراغ من نمی‌آید، تمام فضای قلبم را تنهایی پر کرده ، دیگر در قلبم جای کسی نیست</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هر چه اشک میریزم خالی نمی‌شوم ، هر چه خودم رابه این در و آن در می‌زنم آرام نمی‌شوم ، کسی نیست تا شادم کند ، کسی نیست تا مرا از این زندان غم رها کند</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">خیلی دلم گرفته….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">انگار عمریست آسمان ابریست و باران نمیبارد…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">انگار این بغض لعنتی نمی خواهد بشکند…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">وای از دست چشمهایم ، وای از دست اشکهایم…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">آرزو به دل مانده ام ، کسی در پی من نیست و خیلی وقت است تنها مانده ام</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">نمی‌گویم از تنهایی خویش تا کسی دلش به حالم بسوزد ، نمی گویم از غمهای خویش تا کسی دلش به درد آید</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من که می دانم کسی نمی نشیند به پای درد دلهایم ، اینک دارم با خودم درد دل می‌کنم…</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">دلم گرفته ، رنگ و رویی ندارد برایم این لحظه ها ، حس خوبی ندارم به این ثانیه ها</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">می دانم کسی نمی خواند غمهایم را ، می دانم کسی نمی شنود حرفهایم را ، حتی اگر فریاد هم بزنم کسی نگاه نمی کند دیوانه ای مثل من را….</span><br style="padding: 0px; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 30px; font-family: IRANSans; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">می دانم کسی در فکر من نیست ، تنها هستم و کسی یار و همدمم نیست ، می‌مانم با همین تنهایی و تنها میمیرم، تا ابد همین دستهای غم را می گیرم</span></font> text/html 2018-11-25T09:59:34+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/224 <font color="#ffffff"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">شب شد و دوباره خاطره، اشک من تقاص کارمه</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چی شد اون حسی که میگفتی میدونم حقمه فاصله</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من توی این خونه بی تو خیلی داغونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کاش میدونستی چقدر عاشق و دیوونه ام</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هنوز عکس های دوتایمون روی دیواره</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">هرچی میخواستم فراموشت کنم این دل نمیذاره</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">من دلم گیره توئه بسته به تو جونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">کاشکی برگردی بمونی چون نمی تونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">حال من آشوب و بد جوری داغونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">بسه برگرد و ببین بی تو نمی تونم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">چقدر این روزا پر از دردم، آخه لعنتی چیکار کردم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;">که گذاشتی پا روی قلبم، خسته ام از بس که صبر کردم</span><br style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"> </font><div><span style="font-family: IRANSans; font-size: 16px; text-align: center;"><font color="#ffffff">برگرد خواهش میکنم....</font></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div> text/html 2018-11-25T09:46:56+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تو ...من http://sahel-gham.mihanblog.com/post/223 <font color="#ffffff"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله لیلی</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از قبیله مجنون</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از سپیده و نوری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از شقایق پر خون</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله دریا</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از نژاد کویرم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">همیشه تشنه و غمگین</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">همیشه بی تو اسیرم همیشه بی تو اسیرم</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">حدیث عشق من و تو&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">حدیث ابر بهاری</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">به من چه می رسد ای دوست</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">از این همه غم و زاری از این همه غم و زاری</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">تو از قبیله لبخند</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">من از قبیله اندوه</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">فضای فاصله صد آه</span><br style="box-sizing: border-box; font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;"><span style="font-family: iran_sansregular; font-size: 13px;">فضای فاصله صد کوه</span></font> text/html 2018-11-25T09:38:57+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on پاییز http://sahel-gham.mihanblog.com/post/222 <p class="md-block-unstyled md-block-rtl" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; list-style-type: persian; font-family: Vazir, roboto; font-size: 16px; margin: 20px 0px !important;"><span style="font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">پاییز همان شهریوری است که</font></span></p><div><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">جرأتِ گفتنِ “دوستت دارمی”را نداشت؛<br>که “مهر”در دل دارد اما زرد میشود،خشک حتی؛<br>و استخوانهایش زیر پا خورد میشوند<br>با “مهر” به زیبایی ‘هرچه تمام تر’ خشک میشود؛<br>با زیبایی ای قاب گرفتنی،<br>اما؛ این همان شهریوری ست که جرأتِ گفتنِ دوستت دارمی را نداشت…<br>که گاهِ آمدنش در دلمان میگذرد “پاییزِ من؛ عزیزِ غم انگیزِ برگریز؛ ‘یک روز’ میرسم و تو را می بهارمت”…</font></p><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border: 0px; margin: 10px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px; font-family: Sans-HiShop, Tahoma; font-size: 12px;"><font color="#ffffff">پاییز آمدست که خود را ببارمت<br>‎پاییز” لفظ دیگرمن دوست دارمت”<br>‎بر باد می دهم همه ی بود خویش را<br>‎یعنی تو را… به دست خودت می سپارمت!<br>‎باران بشو، ببار به کاغذ، سخن بگو<br>‎وقتی که در میان خودم می فشارمت<br>‎پایان تو رسیده گل کاغذی من<br>‎حتّی اگر خاک شوم تا بکارمت<br>‎اصرار می کنی که مرا زود تر بگو<br>‎گاهی چنان سریع که جا می گذارمت</font></p></div> text/html 2018-11-25T08:56:22+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/221 <span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">وای آن دل که بدو از تو نشانی نرسد</font></span><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">مرده آن تن که بدو مژده جانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">سیه آن روز که بی‌نور جمالت گذرد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">هیچ از مطبخ تو کاسه و خوانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">وای آن دل که ز عشق تو در آتش نرود</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">همچو زر خرج شود هیچ به کانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">سخن عشق چو بی‌درد بود بر ندهد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">جز به گوش هوس و جز به زبانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">مریم دل نشود حامل انوار مسیح</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">تا امانت ز نهانی به نهانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">حس چو بیدار بود خواب نبیند هرگز</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">از جهان تا نرود دل به جهانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">غفلت مرگ زد آن را که چنان خشک شدست</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">از غم آنک ورا تره به نانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font color="#ffffff">این زمان جهد بکن تا ز زمان بازرهی</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">پیش از آن دم که زمانی به زمانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">هر حیاتی که ز نان رست همان نان طلبد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">آب حیوان به لب هر حیوانی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد</font></span></div><div><span class="beyt" style="background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, &quot;Nimbus Sans L&quot;, Arial, &quot;Liberation Sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px; vertical-align: baseline;"><font color="#ffffff">تلخ روزی که ز شهد تو بیانی نرسد</font></span></div> text/html 2018-11-25T07:21:48+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز http://sahel-gham.mihanblog.com/post/219 <font color="#ffffff"><span style="text-align: center;">روز هجران و شب فرقت یار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">آن همه ناز و تنعم که خزان می‌فرمود</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">عاقبت در قدم باد بهار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">صبح امید که بد معتکف پرده غیب</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">گو برون آی که کار شب تار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">آن پریشانی شب‌های دراز و غم دل</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">همه در سایه گیسوی نگار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">قصه غصه که در دولت یار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">ساقیا لطف نمودی قدحت پرمی باد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">در شمار ار چه نیاورد کسی حافظ را</span><br style="border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; text-align: center;"><span style="text-align: center;">شکر کان محنت بی‌حد و شمار آخر شد</span></font> text/html 2018-11-24T16:37:08+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on اخه چرا اینطوری شد http://sahel-gham.mihanblog.com/post/218 <strong style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">یه روزایی<br>یه شبایی<br>به یه ادمای خاصی خیلی احتیاج داری<br>گوشیتو بر میداری شمارشو بگیری<br>اما میدونی بی فایدس<br>اینقدر دلگیرو دلتنگی که یهو بخودت میای<br>میبینی خیره شدی به یه صفحه ی خالی بیجواب<br>اشکات سرازیر شدن<br>بعد با خودت فقط یه جمله میگی<br>اون همه دوست داشتن</font></strong><p style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><strong style=""><font color="#ffffff" style="background-color: rgb(0, 0, 0);">اخرش چرا اینطوری شد؟؟؟</font></strong></p> text/html 2018-11-24T14:29:58+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on برای تو می نویسم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/217 <font size="2" face="Mihan-IransansLight" color="#FFFFFF"><strong><em><br>برای تویی كه تنهایی هایم پر از یاد توست<br><br>برای تویی كه قلبم منزلگه عشق توست<br><br>برای تویی كه احساسم از آن وجود نازنین توست<br><br>برای تویی كه تمام هستی ام در عشق تو غرق شد<br><br>برای تویی كه چشمانم همیشه به راه تو دوخته است<br><br>برای تویی كه مرا مجذوب قلب ناز و احساس پاك خود كردی<br><br>برای تویی كه وجودم را محو وجود نازنین خود كردی<br><br>برای تویی كه یك لحظه دوری ات برایم مثل یك قرن است<br><br>برای تویی كه سكوتت سخت ترین شكنجه ی من است</em></strong></font> text/html 2018-11-23T18:06:47+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on به خدا http://sahel-gham.mihanblog.com/post/213 <p style="text-align: center;">به خدا زوده<br> زوده که بگی دیگه حرفی نمیمونه<br> به خدا زوده<br> زوده واسه مردن این دل دیوونه<br> به خدا خیلی زوده</p> <p style="text-align: center;"><span id="more-10900"></span></p> <p style="text-align: center;">به خدا سخته<br> سخته که بخوام بمونم بی تو تو دنیا<br> به خدا سخته<br> سخته که بگی نبوده چیزی بین ما<br> به خدا خیلی سخته</p> <p style="text-align: center;">دل تو راحت واسه همیشه<br> نگو بُریدی ساده<br> اونی که اینجاست<br> دلشو راحت به تو داده<br> بگو یه خوابه بگو میمونی<br> نرو میترسم بی تو<br> می میره آخه دل شکستم تا بری تو</p> <p style="text-align: center;">♫♫♫</p> <p style="text-align: center;">به خدا دیره<br> میبینی به تو آخه اینجوری وابستم<br> به خدا ظلمه<br> میدونی که قلبتو هیچ موقع نشکستم<br> به خدا خیلی دیره</p> <p style="text-align: center;">به خدا بی تو<br> این خونه واسم مثه زندونه تنهایی<br> به خدا تنها<br> این خوابه بگو نمیری بگو اینجایی<br> به خدا خیلی تنهام</p> <strong></strong> text/html 2018-11-23T07:51:42+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دل نوشته هایی از خودم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/210 <div>برگرد عزیزدل قلبم</div><div>برگرد تک ستاره ام</div><div>برگرد ک چشم براهت مانده ام در بیابانی تاریک</div><div>برگرد و روشنی و صفا را به قلبم هدیه بده</div><div>برگرد ای همیشه جاودانه ام</div><div>برگرد امید زندگی ام</div><div>بی تو میمیرم</div><div>من دلم تنگ است.تو دلت تنگ است ،دلم برای تو.دلت برای من تنگ است ""تا نیایم تا نیایی …تا نباشی تا نباشم ….هیچ چیز درست نمی شود …برگرد همه چیزم</div><div>خدایا دست به دامن تو میشوم که همه کسم را به من برگردانی</div><div><div>خدایا چکنم ای</div><div>چرا عشقم ازمن دور شده مگرخطا کردم.مگر دوستم ندارد و عاشق واقعی نیست؟! text/html 2018-11-23T07:11:26+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on سکوت تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/205 <div>بی قرار تو ام و در دل تنگم گِله هاست</div><div>آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست</div><div>مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب</div><div>در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست</div><div>آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد؟</div><div>«بال» وقتی قفس پَر زدن چلچله هاست</div><div>بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است</div><div>مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست</div><div>باز می پرسمت از مسئله ی دوری و عشق</div><div>و سکوت تو جواب همه ی مسئله هاست</div> text/html 2018-11-23T06:57:03+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو طوفان زده دشت جنونم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/204 <p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong style=""><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو من زنده نمانم...</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو طوفان زده ی دشت جنونم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">صید افتاده به خونم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو چه سان می گذری غافل از اندوه درونم؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">بی من از کوچه گذر کردی و رفتی</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی من از شهر سفر کردی و رفتی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">قطره ای اشک درخشید به چشمان سیاهم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تا خم کوچه به دنبال تو لغزید نگاهم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو ندیدی!</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نگهت هیچ نیفتاد به راهی که گذشتی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">چون در خانه ببستم،</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">دگر از پای نشستم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گوییا زلزله امد،</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گوییا خانه فرو ریخت سر من</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><font color="#ffffff">بی تو من در همه ی شهر غریبم</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو کس نشود از این دل بشکسته صدایی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">برنخیزد دگر از مرغک پربسته نوایی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو همه بود و نبودی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">تو همه شعر و سرودی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">چه گریزی ز بر من؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">که ز کویت نگریزم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">گر بمیرم ز غم دل،</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">به تو هرگز نستیزم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">من ویک لحظه جدایی؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">نتوانم نتوانم</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><font color="#ffffff"><strong style=""><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;</span></strong><strong style="font-size: 10pt;"><span lang="FA" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بی تو من زنده نمانم...</span></strong></font></p> text/html 2018-11-23T06:55:31+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تو ..من..سکوت http://sahel-gham.mihanblog.com/post/203 <p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">بگو ، دوباره صدایم كن&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوباره</font>&nbsp;در ذهنت مرا به یاد بیاور&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">اسمم</font>&nbsp;،&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یادم</font>&nbsp;</font>و نوشته هایم …</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاهم كن</font>&nbsp;كه مدتی است ندیده ام&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاهت</font>&nbsp;را ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاه كن ، ببین چه ساده&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">شكستم</font>&nbsp;!<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">چه ساده و تنها</font>&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فراموشی</font>&nbsp;سپرده شدم ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">ببین منم نشسته به&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">زانوی غم</font>&nbsp;...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">اكنون من ،<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;تنها</font>&nbsp;،در زمزمه سرد زمستان</font></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">در آغاز بهاری بی فروغ...<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">به یاد تو</font>&nbsp;سكوت میفروشم ...</font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://ufile.info/up/files/1gszh0kg2yicvavcysc9.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">سکوت میفروشم و&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">لبخند</font>&nbsp;میخرم ...</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="font-size: 9pt;">اكنون من در زاویه تاریك</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;">زندگی</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span></font></div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">با</span><font style="font-size: 9pt; margin: 0px auto; padding: 0px;">&nbsp;یاد تو</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">کلمات را بهم گره میزنم ...</span></div><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">و</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">میخندم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">به</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خودم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">، به تمام</span><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آرزوهایم</font><span style="font-size: 9pt;">&nbsp;</span><span style="font-size: 9pt;">...</span></div></font><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">تنها این معما مرا می آزارد :</span></div></font></font></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">&nbsp;&nbsp;چه باید كنم ؟</font></p> text/html 2018-11-23T06:54:26+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on عشقم تو شدی تقدیرم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/202 <p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">می دونستم اینقده&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوست دارم</font>&nbsp;، حوصلتو سر میارم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه روزی بهم میگی كه دیگه&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوستت ندارم</font>&nbsp;...!</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">رفتی از كنارم !!!</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تنهام گذاشتی با یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خاطره</font>&nbsp;...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;یه دنیا<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;غم</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دلتنگی</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">یه دنیا&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تنهایی</font>...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">آغوشت</font>&nbsp;و وا كن</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دلواپسی هامو با&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">خنده</font>&nbsp;ای كم كن ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">من تو&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نگاه</font>&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">تو</font>&nbsp;دنیا رو می بینم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">كی باز میای تا من و به اوج<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">&nbsp;رویا</font>&nbsp;ببری‌...؟</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></strong></font>&nbsp;</font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">برگرد ...</font></strong></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff">دوباره برگرد...</font></strong></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوباره&nbsp;<font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">عشق</font>&nbsp;و زمزمه كن كنارم ...</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فریاد بزن&nbsp;، بگو :</strong></font></p><p align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;"><font style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;" color="#ffffff"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">دوستت دارم !</strong></font></p><div><font color="#ff0000" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br></strong></font></div> text/html 2018-11-18T07:49:50+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بی تو....با تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/199 <div>باتو، همه ی رنگهای این سرزمین مرا نوا می کند</div><div>باتو، آهوان این صحرا دوستان همبازی من اند</div><div>باتو، کوه ها حامیان وفادار خاندان من اند</div><div>باتو، زمین گاهواره ای است که مرا در آغوش خود می خواباند</div><div>و ابر،حریری است که بر گاهواره ی من کشیده اند</div><div>باتو، دریا با من مهربانی می کند</div><div>باتو، سپیده ی هر صبح بر گونه ام بوسه می زند</div><div>باتو، نسیم هر لحظه گیسوانم را شانه می زند</div><div>باتو، من با بهار می رویم</div><div>باتو، من در عطر یاس ها پخش می شوم</div><div>باتو، من در شیره ی هر نبات میجوشم</div><div>باتو، من در هر شکوفه می شکفم</div><div>باتو، من در هر طلوع لبخند میزنم، در هر تندر فریاد شوق می کشم، در حلقوم مرغان عاشق می خوانم و در غلغل چشمه ها می خندم، در نای جویباران زمزمه می کنم</div><div>باتو، من در روح طبیعت پنهانم</div><div>باتو، من بودن را، زندگی را، شوق را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را می نوشم</div><div>باتو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، درسکوت این آسمان، در تنهایی این بی کسی، غرقه ی فریاد و خروش و جمعیتم، درختان برادران من اند و پرندگان خواهران من اند و گلها کودکان من اند و اندام هر صخره مردی از خویشان من است و نسیم قاصدان بشارت گوی من اند و بوی باران، بوی پونه، بوی خاک، شاخه ها ی شسته، باران خورده، پاک، همه خوش ترین یادهای من، شیرین ترین یادگارهای من اند.</div><div>بی تو، من رنگهای این سرزمین را بیگانه میبینم</div><div>بی تو، رنگهای این سرزمین مرا می آزارند</div><div>بی تو، آهوان این صحرا گرگان هار من اند</div><div>بی تو، کوه ها دیوان سیاه و زشت خفته اند</div><div>بی تو، زمین قبرستان پلید و غبار آلودی است که مرا در خو به کینه می فشرد</div><div>ابر، کفن سپیدی است که بر گور خاکی من گسترده اند</div><div>بی تو، دریا گرگی است که آهوی معصوم مرا می بلعد</div><div>بی تو، پرندگان این سرزمین، سایه های وحشت اند و ابابیل بلایند</div><div>بی تو، سپیده ی هر صبح لبخند نفرت بار دهان جنازه ای است</div><div>بی تو، نسیم هر لحظه رنج های خفته را در سرم بیدار میکند</div><div>بی تو، من با بهار می میرم</div><div>بی تو، من در عطر یاس ها می گریم</div><div>بی تو، من در شیره ی هر نبات رنج هنوز بودن را و جراحت روزهایی را که همچنان زنده خواهم ماند لمس می کنم.</div><div>بی تو، من با هر برگ پائیزی می افتم</div><div>بی تو، من در چنگ طبیعت تنها می خشکم</div><div>بی تو، من زندگی را، شوق را، بودن را، عشق را، زیبایی را، مهربانی پاک خداوندی را از یاد می برم</div><div>بی تو، من در خلوت این صحرا، درغربت این سرزمین، در سکوت این آسمان، درتنهایی این بی کسی، نگهبان سکوتم، حاجب درگه نومیدی، راهب معبد خاموشی، سالک راه فراموشی ها، باغ پژمرده ی پامال زمستانم.</div><div>درختان هر کدام خاطره ی رنجی، شبح هر صخره، ابلیسی، دیوی، غولی، گنگ وپ رکینه فروخفته، کمین کرده مرا بر سر راه، باران زمزمه ی گریه در دل من، بوی پونه، پیک و پیغامی نه برای دل من، بوی خاک، تکرار دعوتی برای خفتن من ، شاخه های غبار گرفته، باد خزانی خورده، پوک ، همه تلخ ترین یادهای من، تلخ ترین یادگارهای من اند.</div><div>:: دکتر علی شریعتی ::</div> text/html 2018-11-14T05:54:37+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on به کدامین گناه http://sahel-gham.mihanblog.com/post/197 <div><br></div><div><font color="#ffffff">دل بیقرارم را</font></div><div><font color="#ffffff">چشمان منتظرم را</font></div><div><font color="#ffffff">جسم داغ و گرگرفته ام را</font></div><div><font color="#ffffff">اصلاً&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">هرچه که فکرش را بکنی</font></div><div><font color="#ffffff">همه عمرو وجودو هستی ام را</font></div><div><font color="#ffffff">ناگاه</font></div><div><font color="#ffffff">نا آگاه</font></div><div><font color="#ffffff">یکباره...</font></div><div><font color="#ffffff">آه چه می گویم؟!</font></div><div><font color="#ffffff">من که دیگر چیزی برای باختن ندارم.</font></div><div><font color="#ffffff">پس از چه بنالم&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">به که شکوه برم</font></div><div><font color="#ffffff">از که گلایه کنم.&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">فقط یک چیز دیگر</font></div><div><font color="#ffffff">مگر عاشق شدن گناه است؟</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">.</font></div><div><font color="#ffffff">اگر گناه نیست&nbsp;</font></div><div><font color="#ffffff">من در عقوبت کدامین گناه</font></div><div><font color="#ffffff">اینگونه در زنجیر اسیرم؟! ...</font></div><div><br></div> text/html 2018-11-12T17:54:06+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on بغض http://sahel-gham.mihanblog.com/post/196 <p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از ندیدن و شنیدن صدای توست</span></p><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 16pt; max-width: 100%; text-align: right; line-height: 24.5333px;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از یه لحظه لمس نگاه مهربان توست</span><span dir="ltr" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"></span><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;"></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">بغض من از شنیدن یه جمله ی دوستت دارم در کلام توست</span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span lang="FA" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: MRT_Poster; font-size: 16pt; max-width: 100%; line-height: 24.5333px;">اشک هایم جاریست تا دست هایت را بگیرم و در نگاه تو تمام خواسته هایم اجابت شود . قلبم به قلب پاکت گره خورده است کاش بعد از باز ایستادن قلبم قلب پاک تو در سینه چون عشاق بکوبد</span></p></span> text/html 2018-11-12T17:52:49+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلتنگم http://sahel-gham.mihanblog.com/post/195 <p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc">دلتنگ روزهای باتو بودن</font></span></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">من صدایت کنم "عشقم"</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">وتو بگویی "جونم"</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: large; max-width: 100%;">ومن سیرنشوم ازاین جانم گفتنهایت</span></font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%;">وبازصدایت کنم وبازصدایت کنم.........</span></font></span></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: &quot;arial black&quot;, &quot;avant garde&quot;; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffcccc"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt;"></font><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: large; max-width: 100%; text-decoration-line: none;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffcccc"><a title="پاتوق دل شکسته ها" href="http://lovelornh.blogfa.com/lovelornh.blogfa.com" target="_blank" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-decoration-line: none;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">روزهای خوب چه زود</span><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">&nbsp;تمام میشوند</span></a>...</font><font color="#1976d2">.</font></strong></span></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p> text/html 2018-11-12T17:45:18+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on سخته ... http://sahel-gham.mihanblog.com/post/194 <p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><br style="font-family: inherit;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته بگی سخته و کسی نباشه بگه چرا؟چته؟چی سخته؟نترس من هستم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته سختیاتو تنهایی به دوش بکشی .</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff">&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">سخته وقتی میدونی سختیا با بودن یکی دیگه , دیگه سختی نیست و اون نیست .</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">رفت</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">خیلی راحت رفت</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">صدای قلبمم نشنید صدای خورد شدنشو</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شایدم چون برگای پاییزی زیر پاش بود صدا رو نشنید</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید دلیل نشنیدنش فریاد های من بود که میگفتم نرو</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید چون.......</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید.......</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تو بگو دلیلشو</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">دلیلی داری برای گفتن؟</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">برای رفتن . برای شکستن یه احساس . یه باوری که ترک برداشت.....</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید ندونستن دلیلش برام بهتر باشه</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">شاید اگه بدونم دیگه منتظر نمونم که عقربه های ساعت بودنمو محکوم کنن</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">منم میرم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">همونطور که از یادت رفتم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا دیگه سنگینیه بغضامو تو گلوم تحمل نکنم</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تا اون همه خاطره رو به دوش نکشم . شکستم زیر این خاطره ها</span></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا با بستن پلکام اون صورت پاکت بهم لبخند نزنه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا تو سکوتم صدات تو گوشم نپیچه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">میرم تا انبوه گلای رز تو گلدون اتاقم لمس دستاتو برام یاد اوری نکنن</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">خداحافظ</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">برای همیشه</span><br style="font-family: inherit;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;">تا ابد</span></font></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته تو چشمای کسی که قلبتو بهش دادی و به جاش یه زخم همیشگی به دلت داده ، زل بزنی و به جای اینکه لبریز از نفرت بشی حس کنی هنوزم دیوونشی و دوستش داری</font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff"><br></font></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که دلت بخواد سرتو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار غرورش همه ی وجودت له شده</font></span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که تو خیالاتت ساعت ها باهاش حرف بزنی ولی وقتی دیدیش هیچی جز سلام نتونی بگی</font></span></p><p class="imgarticle" style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center; font-size: 12.6px;"><font color="#ffffff">&nbsp;</font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 10.6875px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12.6px; text-align: center;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent; font-family: inherit;"><font color="#ffffff">چقدر سخته که وقتی پشتت بهشه دونه های اشک گونه تو خیس کنه اما مجبور باشی بخندی تا نفهمه هنوز</font></span></p> text/html 2018-11-12T17:37:35+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on کجایی بهترینم؟؟ http://sahel-gham.mihanblog.com/post/193 <div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff">كجایی بهترینم</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff">دیگر صدایت را نمیشنوم و تاریكی تنهایی مرحمی شده است بر دل شكسته ام</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">كجایی؟</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">آنگاه كه صدایت میكنم و در امتداد تاریكی به دنبال نور میگردم اثری از تو نیست و صدایت را&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">نمیشنوم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">تو همان مسافر قریبی بودی كه در جاده تنهایی قلبم پا گذاشتی ولی امروز تو رفته ای ولی هنوز&nbsp;</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">رد پایت بر روی قلبم جاریست</font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">هنوز هم صدای گام برداشتنت را میشنوم آرام آمدی و آرامتر رفتی یادگاری بر روی جاده قلبم&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">گذاشتی و من برای همیشه جاده قلبم را بستم تا دیگر كسی پا بر روی تنها یادگاریت نگذارد</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">كجایی مهربانم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><font color="#ffffff"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">در تمام مدت ورودت همیشه همچون ابری بالای سرت بودم تا نور خ</span>ورشید تو را اذیت نكند وقت&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">ناراحتیت و خستگیت هر آنچه در آنجا بود&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">برایت به ارمغان آوردم ولی هیچ گاه فكر نمیكردم تو روزی&nbsp;</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">به انتهای جاده قلبم میرسی</span><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">هرگاه كه به دوردستها مینگریستم انگا</span>ر انتهایی نداشت و بی انتها بود ولی افسوس كه اشتباه&nbsp;<br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;">فكر میكردم و&nbsp;<span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">دیگر فرصتی نیست تو رفته ای</span></font></span></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">تو رفته ای و من تنها تر از همیشه با خدایم خلوت میكنم</font></strong></div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: center;"><strong style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt;"><font color="#ffffff">خلوتی سخت و به یاد تو در درگاه خداوند طلب سلامتی و خوشبختیت را میكنم</font></strong></div> text/html 2018-11-12T17:27:35+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دل شکسته http://sahel-gham.mihanblog.com/post/192 <span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دلشکسته که باشی</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">ساده ترین حرف ها، اشکت را در می آورند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دلشکستگی پیچیده نیست!!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">یک دل, یک آسمان, یک بغض آرزو های ترک خورده …</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">به همین سادگی!!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دل شکستگی هایم را زیر دوش حمام میبرم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">بغض هایم را زیر شرشر آب داغ میترکانم</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">تا همه فکر کنند</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">قرمزی چشمانم از دم کردن حمام است … !!</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);"><span style="color: rgb(52, 52, 52); font-family: IRANSans; font-size: 13.3333px; text-align: center; background-color: rgb(248, 248, 248);">دل شکستگی درد دارد معنا ندارد …</span> text/html 2018-11-12T17:18:17+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on با تو http://sahel-gham.mihanblog.com/post/191 <p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">به وسعت تمام نداشته هایم حرف دارم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">مجالی نیست تا بنشینی به پای این همه حرف</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دلم تنگ است ،فقط برای حرف زدن با تو</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دیگر نمیدانم چه کنم یا چه بگویم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">خسته ام...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">کمی هم بیشتر..فراتر از تصورت...سخت است برایم توصیفش</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">تا به حال نمیدانم...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">دیده ای درماندگی و بیقراری های من را یا نه؟!</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">بغض فرو خورده در گلویم....بهانه گیری های دل بیقرارم...</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">..ویا غم نهفته در نگاهم</span></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; text-align: center;"><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;">که به خدا قسم هیچ یک از این ها دیدن ندارد</span></strong></p><div><strong><span style="font-size: small; font-family: &quot;courier new&quot;, courier;"><br></span></strong></div> text/html 2018-11-10T21:03:28+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on غزل عاشقانه غمگین http://sahel-gham.mihanblog.com/post/190 <p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">خبرت هست که از خویش خبر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">گذری کن که ز&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; font-family: iransansweb_bold;">غم</span>&nbsp;راهگذر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">گر سرم در سر سودات رود نیست عجب</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">سر سودای تو دارم غم سر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">ز آب دیده که به صد خون دلش پروردم</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">هیچ حاصل به جز از خون جگر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">بی رخت&nbsp;<a href="http://parsino.com/10804/%d8%aa%d8%b9%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%a8-%da%af%d8%b1%db%8c%d9%87/" target="_blank" rel="noopener" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background: 0px 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; transition: all 0.1s ease-out 0s; text-decoration-line: none !important;">اشک</a>&nbsp;همی بارم و گل می‌کارم</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">غیر از این کار کنون کار دگر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">محنت زلف تو تا یافت ظفر بر دل من</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">بر مراد دل خود هیچ ظفر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">بر سر زلف تو زانروی ظفر ممکن نیست</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">که تواناییی چون باد سحر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">دل پروانه صفت گر چه پر و بال بسوخت</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">همچنان ز آتش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; font-family: iransansweb_bold;">عشق</span>&nbsp;تو اثر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">غم آن شمع که در سوز چنان بی خبرم</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">که گرم سر ببرند هیچ خبر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">تا که آمد رخ زیبات به چشم خسرو</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><font color="#ffffff">بر گل و لاله کنون میل نظر نیست مرا</font></p><p style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: 0px 0px; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 10px; font-family: vazir; font-size: 13px; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px;"><span style="box-sizing: border-box; outline: 0px; font-weight: 700; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: 0px 0px; font-family: iransansweb_bold;"><font color="#ffffff">امیر خسرو دهلوی</font></span></span></p> text/html 2018-11-10T20:59:53+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on دلتنگی http://sahel-gham.mihanblog.com/post/189 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سفر کرده</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کجا رفتی ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چراتنها ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چرا بی من ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نگفتی سخته دلتنگی ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">نگفتی زوده این رفتن ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">به دنبال چه پایانی ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">خلاف جاده ایستادی ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">” چرا تا عادتت کردم به فکر رفتن افتادی “</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">چرا باید به تنهایی دوباره بی تو برگردم؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کجای قصه بد بودم ؟</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 10pt; line-height: 17pt; font-family: IRANSans; color: rgb(52, 52, 52); text-align: center;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">کجای قصه بد کردم ؟</span></p> text/html 2018-11-10T20:51:45+01:00 sahel-gham.mihanblog.com Vida jo00on تنهایی http://sahel-gham.mihanblog.com/post/188 <span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;">گاهی&nbsp;</span><em style="font-weight: 700; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;">تنهایی</em><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;آدم ها را چنان به سکوت وا می دارد که گویی پر از حرف های ناگفته اند اما میلی به سخن گفتن ندارند،این&nbsp;</span><em style="font-weight: 700; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;">تنهایی</em><span style="font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px; text-align: right;">&nbsp;ها را هیچ بیانی نمیتواند توصیف کند چراکه پر از حس مبهم و عمیق هست</span> <div><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;">می خواهم برایت تنهایی را معنی کنم</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;">در ساحل کنار دریا ایستاده ای و هوای سرد و صدای موج</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;">به خودت می آیی یادت می آید دیگر نه کسی است که از پشت بغلت کند</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;">نه دستی که شانه هایت را بگیرد و نه صدایی که قشنگ تر از صدای دریا باشد</p><p class="tcr" style="text-align: center; font-family: namnak, tahoma; font-size: 15px;">فقط چند قطره اشک و تصویر لعنتی</p></div>